Author Archive

Delaktighet och engagemang ger tillväxt

Publicerad: 22 februari, 2015 av Ola Eborn |

VärderingarFöretagets värderingar är en viktig bas i en framgångsrik organisation. Det handlar om att skapa tydlighet i vad företaget erbjuder, vad det står för och hur det vill bli uppfattat.

Framgångsrika organisationer har inte bara uttalade värderingar, utan de ÄR sina värderingar. De arbetar aktivt med att utbilda och kommunicera företagets värderingar och kultur.

Det är genom att arbeta med en organisations egen företagskultur och värderingar som man kan få bukt med mycket av det som kan ligga till hinder för framgång.  I detta arbete synliggör man orättvisor som handlar om bristande jämlikhet, mötesineffektivitet, konflikter, ledarskapsproblem och annat.

Kulturarbete handlar både om insikt och handling.

I mitt arbete hjälper jag ditt företag att:

  • identifiera och tydliggör värderingarna
  • genomför aktiviteter som leder till att värderingar och företagskultur genomsyrar allt och är vägledande i det dagliga arbetet.

Nå framgång med motiverade medarbetare

Publicerad: 21 februari, 2015 av Ola Eborn |

ORGANISATIONI mitt arbete tar jag fasta på kända framgångsfaktorer och hjälper dig att tillämpa dem på din verksamhet. Det handlar om att få hela organisationen att arbeta mot gemensamma mål, få medarbetarna att leva upp till vad företaget står för och prestera på topp. Detta når man genom att fokusera på nedan områden.

Tydliga mål och visioner
För att en organisation ska vara lönsam och göra succé behövs tydliga mål och visioner. Visionen bygger på den kärna som alla företag har. Den som bestämmer varför företaget existerar, vad som är nyttan, det unika med just oss. I kärnan ligger företagets identitet och därifrån kan också formulera hur man vill att företaget ska utvecklas framöver. En stark vision ger ett starkt varumärke, som leder till nya lönsamma affärer.

Sätt fokus på det agila ledarskapet
Att utveckla en organisation handlar mycket om ledarskap. I mitt arbete med ledarskap fokuserar jag på det agila ledarskapet, som handlar om anpassningsförmåga och att fatta rätt beslut i specifika situationer. Detta gör man genom att tolka sin omvärld, dra slutsatser och bestämma vad som är viktigast just nu. En agil organisation bottnar i god kunskap om företaget, dess värderingar, strategier, processer och kommunikation. I ledarskapet betonas god självkännedom och reflektionsförmåga.

För att hitta motivation inom organisationen

  • Förstudie för att se vad som finns i organisationen
  • Arbeta aktivt med mål och visioner
  • Fokusera på ledarskap