Metoder och verktyg

Framgång består till 15% av tekniskt kunnande och 85% av personlighet

Dale Carnegie 1888-1955

För mig är det viktigt att det jag gör leder till ett resultat. Därför arbetar jag med beprövade metoder där du kan mäta förändringen.

En metod är dock bara en metod och därför är det viktigt att läsa in sig på och förstå vilket företag, grupp eller människa jag arbetar med för att skräddarsy utvecklingsinsatsen. Jag skiljer även på aktiv och passiv metodik – ibland går jag in som aktiv projektledare eller en resurs för HR och ibland är jag en fluga på väggen som ser det som ingen annan ser.

Några metoder:

 • Coaching; executive, individuell, grupp
 • Programutvecklare inom frågor som rör ledarskap, kultur förändring, mentorskap och traineeprogram
 • Facilitator
 • Teambuilding
 • Organisationsdesign
 • Föreläsare
 • Rådgivare/konsult
 • Några exempel på kraftfulla verktyg:
 • Koncept för intervju- och frågeformulär
 • Coachande ledarskap
 • KBT
 • Gordon (GPI), Myers and Briggs type indicator (MBTI), BAS IQ; Matrigma, Hogans Assessment Systems (HAS), Decision Dynamics JTI, The predicitve indiex system (PI)