Maximerad organisation

The secret of all victory lies in the organization of the non-obvious

Marcus Aurelius AD 121-180o

För att människor ska nå sin fulla potential och få komma till uttryck med sin kreativitet behöver varje organisation en miljö och struktur som främjar detta.

I organisationen vill vi att alla går åt samma håll och vet varför – och det ska flöda av kreativitet. En del av detta arbete är synligt och mätbart i mål, visioner, missioner, strategier och processer. Andra delar är inte så synliga eller så lätta att mäta. Oavsett vilket, är det i högsta grad värdefullt och nödvändigt att synliggöra sådant som handlar om företagskultur, värderingar, attityder och beteenden.

Metoder och tekniker synliggör och mäter det som kan verka osynligt och omätbart. Organisationer kan maximera genom att människor presterar på topp – och vinner segrar tillsammans.

Exempel på tjänster:

  • Skräddarsydda kultur och attitydprogram
  • Skräddarsydda värderingsprogram
  • Coaching och utbildning i hur man skapar mångkulturella grupper och företag