single

Olika beteenden i olika arbetsgrupper

FÖRELÄSNINGARJag har arbetat med människors utveckling i över 20 år, både enskilt och i grupper. Med chefer och medarbetare. Med kvinnor och män. Med andra kulturer. Jag har samlat på mig en hel del erfarenheter och historier att lära något av.

I mina föreläsningar delar jag, på ett lättsamt och konkret sätt, med mig av det jag lärt om vad som sker när människor utvecklas som individer och hur de fungerar när de ska möta andra, prestera ihop och skapa långvariga relationer.

Mina kunder anlitar mig för kortare föreläsningar eller längre.

De ämnen jag håller föreläsningar om är:

  • Ledarskap
  • Kommunikation
  • Konflikthantering
  • Presentationsteknik
  • Hur utvecklar jag mångkulturella och effektiva grupper
  • Hur når du dina mål
  • Kvinnlig – Manlig kommunikation (och ledarskap)
  • Mental motivation
  • Interkulturell kommunikation