Positiva kommentarer

”Lotta´s contribution leaves its mark in many parts of our organization”

”Lotta är bra på att bedöma människor och på att förstå anledningarna till deras beteenden. Hon är en bra coach.”

”Lotta har en unik balans mellan logik och intuition”

”Lotta has done a great job to put the whole management team together”

”This is a good program for managers”!

” I got some good points and skills needed for being manager and leader”

”Lotta has shown creative inspiration, she comes up with new angles and oportunities when looking at strategic options.”

”Lottas föreläsning i kvinnlig/manlig kommunikation var bäst: hon var pigg, glad, kompetent och kunde verkligen fånga åhörarna”

”Lotta har en förmåga att på ett avspänt och personligt sätt skapa kontakt med gruppen”

”Lotta höll en helt underbar föreläsning. Icke en enda döpunkt!”

”Lotta har en erfarenhet och kompetens som tillsammans med hennes personlighet skapar ett stort förtroende. Och så leder hennes insatser till märkbara förändringar!”