single

Nå framgång med motiverade medarbetare

ORGANISATIONI mitt arbete tar jag fasta på kända framgångsfaktorer och hjälper dig att tillämpa dem på din verksamhet. Det handlar om att få hela organisationen att arbeta mot gemensamma mål, få medarbetarna att leva upp till vad företaget står för och prestera på topp. Detta når man genom att fokusera på nedan områden.

Tydliga mål och visioner
För att en organisation ska vara lönsam och göra succé behövs tydliga mål och visioner. Visionen bygger på den kärna som alla företag har. Den som bestämmer varför företaget existerar, vad som är nyttan, det unika med just oss. I kärnan ligger företagets identitet och därifrån kan också formulera hur man vill att företaget ska utvecklas framöver. En stark vision ger ett starkt varumärke, som leder till nya lönsamma affärer.

Sätt fokus på det agila ledarskapet
Att utveckla en organisation handlar mycket om ledarskap. I mitt arbete med ledarskap fokuserar jag på det agila ledarskapet, som handlar om anpassningsförmåga och att fatta rätt beslut i specifika situationer. Detta gör man genom att tolka sin omvärld, dra slutsatser och bestämma vad som är viktigast just nu. En agil organisation bottnar i god kunskap om företaget, dess värderingar, strategier, processer och kommunikation. I ledarskapet betonas god självkännedom och reflektionsförmåga.

För att hitta motivation inom organisationen

  • Förstudie för att se vad som finns i organisationen
  • Arbeta aktivt med mål och visioner
  • Fokusera på ledarskap