single

Distanscoaching – när du har tid

DistanscoachingCoaching på distans är coaching som sker via telefon, mail eller med någon online-programvara, som till exempel Skype. Efter att ha jobbat länge i en global organisation är min erfarenhet att distanscoaching fungerar bra och är ett kraftfullt alternativ till personliga möten.

Du kan coachas när det passar dig oavsett vilken geografisk plats du befinner dig på. Dina avtalade coach-tider blir av utan avbrott även om du är på resande fot eller befinner dig på annan ort. Det finns även fördelar med webcoaching mot ett personligt möte. Coaching via mail ger tid för reflektion och eftertanke.

Jag erbjuder både regelbunden och tillfällig coaching på distans

Vid regelbunden webcoaching ingår ett första ”känna på möte” utan kostnad. Först därefter gör vi en plan för regelbundna samtal.

Tillfällig distanscoaching är ett bra komplement till en regelbunden coaching.

För all coaching följar jag ICF, International Coach federations etiska riktlinjer.