Organisationsutveckling

Från ledningsgrupper till medarbetare, från enstaka individer till hela organisationen.

Chef och ledarskap
Chef och ledarskap är fenomen som det forskats, skrivits och tänkts mycket om. Idag finns en mängd teorier och modeller att tillgå. Jag omsätter teorierna till praktisk kunskap i din organisation. En chef som är trygg i sig själv har lättare att utöva ett äkta ledarskap och få större genomslagskraft. Och har det roligare!

Exempel på tjänster:

 • Skräddarsydda organisations- eller individanpassade ledarskapsprogram
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Coaching, enskilt eller i grupp
 • Rekrytering
 • Konflikthantering
 • Inspirationsföreläsningar

Mitt arbete med dina medarbetare
Alla människor kan utvecklas och nå sin fulla potential. Och det gäller både kreativitet som kompetens. Varje person behöver komma till insikt för att kunna, och förmå sig, att ta personligt ansvar.

Hur får vi då medarbetares ögon att glittra? Ett första steg är att göra observationer av nuläget med förslag på vilka utvecklingsinsatser som behövs för att skapa medarbetare med ”empowerment” – ett utmärkt engelskt ord. Organisationer behöver medarbetare som mår bra, har kul, utvecklas och presterar.

Exempel på mina tjänster:

 • Skräddarsydda organisations- eller individanpassade medarbetarprogram
 • Teambuildning
 • Coaching, enskilt eller i grupp
 • Rekrytering
 • Konflikthantering
 • Inspirationsföreläsningar