single

Delaktighet och engagemang ger tillväxt

VärderingarFöretagets värderingar är en viktig bas i en framgångsrik organisation. Det handlar om att skapa tydlighet i vad företaget erbjuder, vad det står för och hur det vill bli uppfattat.

Framgångsrika organisationer har inte bara uttalade värderingar, utan de ÄR sina värderingar. De arbetar aktivt med att utbilda och kommunicera företagets värderingar och kultur.

Det är genom att arbeta med en organisations egen företagskultur och värderingar som man kan få bukt med mycket av det som kan ligga till hinder för framgång.  I detta arbete synliggör man orättvisor som handlar om bristande jämlikhet, mötesineffektivitet, konflikter, ledarskapsproblem och annat.

Kulturarbete handlar både om insikt och handling.

I mitt arbete hjälper jag ditt företag att:

  • identifiera och tydliggör värderingarna
  • genomför aktiviteter som leder till att värderingar och företagskultur genomsyrar allt och är vägledande i det dagliga arbetet.