Pågående projekt

Läs Företagsextras artikel: Genuin utveckling för företag och individer

Projektbaserade uppdrag:

 • Individuellt ledarskap rådgivning
 • Företags kultur utveckling program (1 årig)
 • ”Service i världsklass” project (1 årig)
 • Executiva coaching program (1 åriga)
 • Ledningsgrupps utveckling: för grupp och individuellt (6 mån)
 • Processhandledare för ett Mentor program (1 årig)
 • Öka möteseffektivitet i en nyckelgrupp
 • Utveckligsprogram för en ledningsgrupp
 • 1-årigt utvecklingsprogram för High Potentials
 • Ledarskaps-program (1-årig)
 • Företagskultur och värderingar

Övrigt:

 • Kultur och Värderingar
 • Team Building för ledningsgrupper
 • Team Building i en sälj organisation
 • Konflikthantering
 • Interkulturell kommunikation
 • Coaching
 • Feedback och exekutive coaching för ledningsgrupp

Föreläsningar:

 • Personligt Ledarskap
 • Hur du når dina mål
 • Mentor och ledarskap
 • Hur behåller vi våra anställda
 • Hur skapar vi Effektiva Team
 • Service och Bemötande